05, Чер, 2020
Портфоліо ЦПК

Портфоліо ЦПК

Метою діяльності Центру є забезпечення ефективної зайнятості здобувачів освіти та випускників ДНЗ «ЖВПТУ», що відповідає потребам ринку праці,  завдяки інтеграції соціального партнерства та училищного соціуму шляхом налагодження та розвитку тісної співпраці з роботодавцями, сприяння здобувачам освіти і випускникам у проходженні виробничої практики, стажуванні, працевлаштуванні, долучені до волонтерської та проєктної діяльності.

Функції Центру професійної кар’єри ЖВПТУ

 • надання інформації абітурієнтам щодо напрямів підготовки в ДНЗ «ЖВПТУ», профконсультацій та профдіагностики;
 • інформування здобувачів освіти щодо попиту та пропозицій на ринку праці, пошук, підбір роботи, вибір форм зайнятості згідно з професійними кваліфікаціями і кваліфікаціями майбутнього в країні та за кордоном;
 • консультування здобувачів освіти щодо проходження виробничої практики на підприємствах, стратегії та тактики працевлаштування, самомотивації та саморозвитку, планування кар’єри;
 • організація зустрічей з роботодавцями, бізнесменами, а також інформаційних, методичних, професійних, освітніх заходів, пов’язаних з розвитком кар’єри та соціальною зайнятістю;
 • консультування здобувачів освіти і педагогічних працівників у розробці та реалізації проєктної, волонтерської, соціальної діяльності Центру;
 • координування взаємовідносин ДНЗ «ЖВПТУ» та зовнішніх інституцій, соціальних та економічних партнерів щодо проведення набору абітурієнтів/випуску фахівців;
 • створення електронних баз даних вакансій, що є результатом співпраці ДНЗ «ЖВПТУ» з партнерами;
 • збір, узагальнення й аналіз інформації, що стосується працевлаштування та кар’єри молодих фахівців ДНЗ «ЖВПТУ»;
 • підготовка інформаційних, науково-методичних публікацій та рекомендацій абітурієнтам, здобувачам освіти, випускникам, соціальним партнерам, батьківській громадськості;
 • інформування здобувачів освіти щодо можливостей професійного розвитку в Україні та за кордоном (семінари, тренінги, майстер-класи, тижні кар’єри тощо);
 • проведення бесід з випускниками та роботодавцями щодо ситуацій соціальної зайнятості й узгодження відповідної діяльності Центру;
 • участь у формуванні змісту освітніх програм відповідно до потреб ринку праці;
 • розміщення інформації про діяльність Центру на веб-сайті Центру, училища та у соціальних мережах Фейсбук і Інстаграм.

Пропонуємо абітурієнтам, здобувачам освіти та випускникам:

 • дні відкритих дверей, дні кар’єри для абітурієнтів;
 • профорієнтаційні майстер-класи та заходи з професій для абітурієнтів від здобувачів освіти училища;
 • допомогу в працевлаштуванні та розвитку кар’єри;
 • надання інформації про актуальні вакансії, стажування та інші можливості від роботодавців;
 • професійні та мотивуючі майстер-класи від успішних фахівців-практиків і випускників училища щодо професійного розвитку;
 • тренінги, семінари, ділові ігри, відеолекторії, вебінари, проєкти щодо особистісного розвитку;
 • розміщення корисної інформації та інформації про професії, вакансії на веб-сайті Центру, училища та у соціальних мережах Фейсбук і Інстаграм.

Пропонуємо соціальним партнерам:

 • підбір відповідних кандидатів здобувачів освіти і випускників на місця практики та існуючі вакансії;
 • можливості проведення зустрічей, реклами, тренінгів, практикумів та майстер-класів для здобувачів освіти від представників компаній, організацій, підприємств тощо;
 • розміщення корисної інформації та інформації про вакансії на веб-сайті Центру, училища та у соціальних мережах Фейсбук, Інстаграм.