02, Чер, 2020
Законодавча база

Законодавча база

Перелік нормативних документів, що регулюють проведення профорієнтації в освітньому закладі

Конституція України https://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19

Закон України «Про професійно-технічну освіту»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80/ed20180725

Концепція профільного навчання у старшій школі  https://zakon.rada.gov.ua/go/v1456729-13

Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається https://zakon.rada.gov.ua/go/z0198-95

Положення про кабінет профорієнтації http://nmc.at.ua/polozhennja_pro_kabinet.doc

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306 „Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” https://zakon.rada.gov.ua/go/306-2013-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 363 „Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” https://zakon.rada.gov.ua/go/363-2013-%D0%BF

Законодавчі акти України з трудового законодавства

Загальні положення

Про Концепцію державної системи професійної орієнтації населення від 27.01.1994 №48

Про Концепцію професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення вiд 01.02.1996 № 150

Положення про організацію професійної орієнтації населення https://zakon.rada.gov.ua/go/z1419-11

Про затвердження Положення про центр організації професійного навчання незайнятого населення державної служби зайнятості вiд 17.04.1996 № 41

Про затвердження Положення про навчальний заклад державної служби зайнятості вiд 02.08.1996 № 64

Про затвердження Положення про організацію професійного навчання незайнятого населення за модульною системою вiд 08.07.1999 № 113/247

Про затвердження Положення про порядок надання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації вiд 13.02.2001 № 53/59

Закони про захист населення

Про затвердження Положення про конкурсний відбір навчальних закладів для організації професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття вiд 31.08.2000 №218/417

Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного вiд 20.11.2000 № 308

Про затвердження Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних вiд 10.07.2001 № 293

Про внесення змін та доповнень до Порядку надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного вiд 27.08.2001 № 355

Про внесення змін і доповнень до Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних вiд 08.04.2002 № 186

Про внесення змін до Положення про порядок надання Фондом загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації вiд 28.08.2002 № 414/482

Про внесення змін до Порядку надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного вiд 28.08.2002 № 415

Про затвердження Положення про відбір навчальних закладів для організації професійного навчання безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття вiд 10.12.2002 № 639

Про внесення змін до Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних вiд 20.05.2003 № 136

Про внесення змін до Положення про відбір навчальних закладів для організації професійного навчання безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття вiд 22.08.2003 № 234

Закони про зайнятість населення

Кодекс законів про працю в Україні

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про зайнятість населення вiд 01.03.1991 № 803-XII”

Про внесення змін до Закону України “Про зайнятість населення” вiд 21.11.1997 №665/97-ВР

Про строк введення в дію підпункту “б” пункту 1 статті 26 Закону України “Про зайнятість населення” вiд 17.12.1999 № 1310-XIV

Інше

НАКАЗ N 257 від 27.07.95 м.Київ Про затвердження Державного класифікатора України