Училище має два впорядковані гуртожитки.

Усі здобувачі освіти забезпечуються можливістю проживати в гуртожитку безкоштовно.