Методична робота

Методична робота з педагогічними кадрами в училищі є частиною системи внутриучилищного управління. Вона спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки педагогів до пошукової та науково-дослідницької діяльності з метою впровадження педагогічних та виробничих інновацій в навчально-виробничий процес.

Методична робота – це, заснована на досягненнях науки та передового досвіду, система аналітичної, організаційної,  діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної  діяльності, яка направлена на розвиток творчого потенціалу та удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, їхньої  професійної майстерності. Це джерело безперервного розвитку, саморозвитку і підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників.

Участь у методичній роботі є професійним обов’язком  всіх викладачів, майстрів виробничого навчання та інших  педагогічних працівників. Найголовнішим  та  найістотнішим  у методичній роботі є надання реальної, дієвої  допомоги  педагогічним працівникам щодо розвитку їхньої професійної майстерності, поєднання знань, умінь та навичок сучасного педагога з притаманними йому рисами особистості.

Методична робота у ДНЗ «Житомирське ВПТУ» має такі напрями:

– здійснення  організації  методичної  роботи  на  діагностичній  основі,  з максимальним наближенням до індивідуальних потреб і запитів педагогічних працівників;

–  забезпечення  системності  при  плануванні,  з  прогнозуванням  кінцевого результату;

– впровадження інноваційних форм методичної роботи;

– надання методичним заходам практичної спрямованості;

– здійснення аналізу ефективності методичної роботи;

– залучення  всіх  педагогічних  працівників  до  написання  методичних розробок, участі в різних проектах, конкурсах;

– сприяння розвитку самоосвіти;

– здійснення  організації  своєчасної  систематичної  поінформованості педагогічних працівників;

– піднесення  загальнокультурної  підготовки  педагогів,  розширення  їх світогляду.

Організація  методичної  роботи   в училищі здійснюється  в  три  етапи:

  • діагностичний (у вигляді анкетування);
  • організаційний (організація роботи всіх структурних підрозділів);
  • підсуково-аналітичний (результативність, моніторинг).

У системі методичної роботи враховано сучасні  індивідуальні  та колективні форми роботи.  Однією з важливих колективних форм роботи педколективу є робота над єдиною науково-методичною темою: «Створення сприятливого інформаційно-комунікаційного простору навчального закладу як засобу  реалізації компетентнісного підходу до забезпечення якісної професійно-технічної  освіти», яка відображена в планах роботи педагогічної ради, методичних комісій, інформаційно-наукового методичного центру, відповідно до результатів педагогічної діагностики. З метою координації методичної роботи, з приведення фахової та методичної компетентності педагогічних кадрів до рівня сучасних вимог, створений інформаційно-науковий методичний центр, який складається з науково-методичної ради, методичного кабінету, медіа-центру, інфоцентру, бібліотеки, кваліметричної лабораторії, консультаційного відділу.

 

В ДНЗ «Житомирське ВПТУ» функціонує 8 методичних комісій з них 4 методичні комісії педагогічних працівників загальноосвітньої підготовки та 4 методичних комісій з професійної підготовки.

Кожна методична комісія працює над своєю науково-методичною темою, яка випливає із загальноучилищної науково-методичної теми.

Діяльність методичних комісій  спрямована на вирішення завдань:

  • забезпечення засвоєння і використання найоптимальніших методів і прийомів навчання та виховання учнів;
  • постійне підвищення рівня фахової та методичної підготовки для організації навчально-виховної роботи;
  • обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
  • виявлення, здійснення та поширення нових підходів до організації навчання й виховання;
  • забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики; створення умов для самоосвіти педагогів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

Результативність роботи методичних комісій і методичного кабінету забезпечується послідовністю, наступністю, системністю, актуальністю, зв’язком теорії і практики.