Учнівське самоврядування

Наш навчальний заклад – це мікромодель майбутнього суспільства, яка потребує особистості, спроможної розв’язати і щоденні, і масштабні завдання, що забезпечують не просто виживання, а прогрес нації та успішне майбутнє.

 

Саме тому свобода вибору учнів реалізується в училищі через систему учнівського самоврядування, демократичні форми співучасті учнівської молоді в управлінських структурах, що забезпечує зворотний зв’язок у площині «учень – педагог – батьки – учень», виявляє недоліки навчально-виховного процесу та дає можливість оволодіти навичками управлінської діяльності.

 Учнівське самоврядування нашого училища – це МОЗАЇКА СПІЛЬНОСТІ! Це створення Координаційної ради, що забезпечує узгоджену співпрацю всіма учнівськими організаціями, батьками учнів та педагогічним колективом. Це організація роботи Школи лідерів учнівського самоврядування на професійній основі, ідея якої: відсутність чіткого та ціленаправленого розвитку учнівських організацій училища – результат нестачі кваліфікованих кадрів, а саме головне спадкоємності.

А головна мета ШКОЛИ – ПІДГОТОВКА АКТИВНИХ УЧНІВ, ЯКІ ВИЯВИЛИ БАЖАННЯ ДО ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДОПОМОГА В САМООРГАНІЗАЦІЇ УЧНІВ ДЛЯ АКТИВНОГО ВІДСТОЮВАННЯ СВОЇХ ПРАВ ЧЕРЕЗ ОРГАНИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

Така Школа Є УНІКАЛЬНИМ проектом тому, що вперше започатковане системне навчання учнівських активістів. ЯК РЕЗУЛЬТАТ – група учнівських лідерів, що є потужнім механізмом впливу як на пересічних учнів, так і на розвиток учнівських організацій училища.

Цілі Школи:

– сформувати майбутніх «ЛІДЕРІВ ДУМОК»;

– досягти акумулювання активних учнів 1, 2 курсу навколо однієї ідеї;

– надати можливість активним учням, потенційним учасникам учнівського самоврядування системного навчання для напрацювання, розвитку у них практичних навиків результативної роботи в учнівських організаціях;

– досягти покращення якості учнівських проектів;

– збільшити рівень патріотизму в учнівському середовищі до рідного училища та країни.

За допомогою чітко визначених напрямків роботи кожного відділу учнівського самоврядування, оформлення нормативного забезпечення, створена ДІЮЧА система самоврядування в училищі.

ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ЛІДЕРІВ!