Атестація педагогічних працівників

Атестація педпрацівників училища проводиться відповідно до нормативних документів та вимог, планується як у перспективі, так і на кожний навчальний рік. Атестація включена в систему управлінської діяльності та методичної роботи, спрямована на підвищення кваліфікаційної, професійної компетентності педагогічного колективу. Базується на принципах прозорості, демократизму, колегіальності, що забезпечує належний рівень гласності, інформованості, відкритості та доступності.

Щорічно наказом по училищу встановлюється склад атестаційної комісії, яка здійснює свої повноваження протягом навчального року. Документація та планування роботи атестаційної комісії ведеться на відповідному рівні. Педагоги, що атестуються, проводять відкриті уроки та заходи, беруть участь у роботі творчих груп та в педагогічних майстернях, готують творчі звіти. 

За кожним педагогом, який атестується, закріплені наставники із членів атестаційної комісії. До обов’язків наставника входить надання методичної допомоги (у разі необхідності) та психологічної підтримки, співпраця з ним під час підготовки матеріалів до відкритих уроків, творчих звітів на педраді та засіданні обласної фахової методичної секції. В училищі щорічно проходить місячник педагогічної творчості, де з досвідом педагогів можуть ознайомитися не тільки члени атестаційної комісії, а також всі педагогічні працівники закладу та інші бажаючі.

Атестація здійснюється на основі освітнього моніторингу та педагогічної кваліметрії. Дана методика дозволяє максимально використати мотиваційну та стимуляційну функції атестації. 

Загалом визначаються такі інноваційні елементи в роботі з атестації педагогічних кадрів у закладі: складання індивідуального плану атестації педагога; наставництво; кваліметричний аналіз діяльності педагога; складання педагогічного електронного портфоліо, що є формою узагальнення педагогічного досвіду; презентація досвіду, мета якої – забезпечити підтримку позитивного статусу педагога в закладі, створення умов для кожного відкрито, публічно представити свої професійні досягнення; обов’язковий супровід атестації педагогів та обміну досвідом педагогів на обласному та Всеукраїнському рівнях.

Таким чином, система атестації педагогічних працівників, упроваджена в ДНЗ «ЖВПТУ» не тільки успішно виконує стимулюючу функцію та зумовлює стійку тенденцію до зростання якісного складу педагогічного колективу, але й закріплює системну та ефективну роботу педагогічного колективу в режимі інноваційних перетворень; забезпечує оптимальні умови для формування професійної мобільності та конкурентоспроможності педагогів в умовах сьогодення.