Методична рада

Особливе місце в організації ефективної методичної роботи відіграє училищний методичний кабінет, який функціонує на базі конференц-залу і має комп’ютерне забезпечення, доступ до мережі Інтернет та сучасну оргтехніку. Методичний кабінет  організовує вивчення педпрацівниками основних нормативних документів, надає методичну допомогу у самоосвіті, підвищенні кваліфікації, затверджує плани індивідуальної методичної роботи педпрацівників, заходи методичних комісій з вивчення та узагальнення досвіду роботи членів методичної комісії, організовує заходи щодо підвищення педагогічної майстерності педпрацівників (семінари, майстер-класи, індивідуальні та групові консультації, заняття школи молодого педагога, школи педагогічної майстерності, педагогічні читання, тощо). Бере активну участь у підготовці і проведенні засідань методичних комісій, разом з методичними комісіями  організовує виставки методичних напрацювань з метою поширення перспективного педагогічного досвіду.

Методичний кабінет здійснює інформаційне забезпечення. З цією метою у методичному кабінеті зібрано педагогічні, методичні, періодичні видання (журнали – 5 найменувань, газети – 3 найменування) за останні три роки створено електронну базу з досвіду роботи педагогів,  випускається бюлетень «Методична вежа» та збірка «Мій кращий урок!»

У спільній роботі методичний кабінет і методичні комісії готують діагностичні матеріали, розробляють графіки відкритих уроків, виховних заходів, індивідуальних методичних тем педагогічних працівників, графіки вивчення досвіду роботи педагогів, які атестуються, організовують роботу з молодими педагогами, узагальнюють матеріали відкритих уроків, перспективного педагогічного досвіду, видають навчальні, методичні посібники, рекомендації, готують і проводять місячник педагогічної майстерності.

З метою оновлення змісту освіти в навчальному закладі для педагогічних працівників створюються комп’ютеризовані робочі місця, а в навчальних кабінетах мультимедійне забезпечення. Уроки проводяться з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Методичні комісії створюють електронні навчально-методичні комплекси з професій та предметів, це дозволяє учням ефективного засвоювати новий навчальний матеріал та оволодівати професійним вміннями.

Особливу увагу приділено вивченню і впровадженню педагогічних та виробничих інновацій, це знайшло відображення у проблемній темі училища, в проблемних темах методичних комісій, в роботі інформаційно-наукового методичного центру і, загалом, у проектно-цільовому плануванні всієї навчально-виробничої діяльності училища.

Педагогічні працівники училища постійно впроваджують у свою практику перспективний педагогічний та виробничий досвід. З цією метою, за підтримки адміністрації училища, відвідують кращі навчальні заклади області та України,  професійні виставки, майстер-класи, беруть участь у конкурсах, методичних секціях, співпрацюють з науковими інститутами, займаються науково-дослідницькою діяльністю, широко використовують інтернет-ресурс, навчаються за міжнародними програмами.

Педагоги ДНЗ «Житомирське ВПТУ» постійно діляться досвідом роботи в засобах масової інформації на обласному та всеукраїнському рівнях, проводять майстер-класи для педагогів області, розробляють власні методичні продукти: методичні рекомендації, робочі зошити, проекти, посібники, збірки, навчальні фільми.

За результатами навчально-методичної діяльності навчальний заклад посідає призові місця в рейтингу навчальних закладів ПТНЗ, відзначений дипломами та грамотами Управління освіти та науки Житомирської облдержадміністрації.